Aktuellt

2023-02-03
Årsmöte med Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund!
Tid: Söndag 26 mars 2023 kl 11
Plats: Stora herrgården
Årsmötesförhandlingar och samtal om framtiden
Varmt välkommen!


2019-06-26
Nu finns alla årets sju allspelslåtar för nedladdning (både noter och ljudfiler) här på hemsidan. Du hittar dem under Allspelslåtar i menyn till vänster


2019-06-25
Nu närmar det sig!
Årets hela program är nu på väg till tryckeriet men finns också att ladda ner här på hemsidan. Se Årets program i menyn till vänster


2019-02-25
Årsmöte med Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund!
Tid: Lördag 23 mars kl 15
Plats: Brukskontoret (vid infarten till herrgårdsområdet) i Stjärnsund.
Årsmötesförhandlingar och samtal om årets folkmusikfest.
Varmt välkommen!


2018-08-22
Folkmusikfesten är en viktig del av den levande landsbygd som Stjärnsundsbygden utgör. Under året har vi bidragit till arbetet med att ta fram en lokalekonomisk analys, LEA, tänkt att användas som utgångspunkt för fortsatt lokal utveckling. Här kan du ta del av resultatet:
Lokalekonomisk analys i Stjärnsund>>>


Om Stjärnsundsbygden

Stjärnsundsbygden ligger i södra Dalarna, i nordöstra hörnet av Hedemora kommun.  På 1700-talet startade uppfinnaren Christopher Polhem ett manufakturverk här, tillsammans med sin kompanjon Gabriel Stierncrona. I verket tillverkades tallrikar, verktyg och urverk. Allt med hjälp av maskiner, något som Polhem minst sagt var tidigt ute med.

Av Polhems verksamhet i Stjärnsund finns idag bara urtillverkningen kvar. Senare utvecklades Stjärnsund till ett järnbruk. Den bruksmiljö vi ser i dag går tillbaka till Polhems dotterson Reinhold Galle Rückerschöld och hans familj, som var verksamma under andra halvan av 1700-talet. Centralt i Stjärnsund ligger den vita herrgårdsbebyggelsen, och runtomkring finns många röda arbetarbostäder. I närheten av herrgården ligger Smedjan, en stor grönskimrande slaggstensbyggnad som idag fungerar som konsertlokal. Som helhet är Stjärnsund en av Dalarnas allra bäst bevarade bruksmiljöer. Mer om historien får du veta på Polhemsmuseet.

Till bygden hör också en lång rad fina byar. I öster finns Västerbyn, Österbyn, Rörshyttan och Kallbäck. I väster finns Stigsbo, och så det område som kallas Skogsbygden med byarna Spjutbo, Simonsbo och Lerhyttan. Byarna har en annan karaktär än bruket. Här har folk framförallt levt på jordbruk, men längre tillbaka var järnet viktigt också här. I hyttorna blev malm från gruvorna i omgivningen till järn.

Idag finns varken valsverk eller hyttor kvar. Men Stjärnsundsbygden lever på oändligt många andra sätt! Här finns en närbutik, många småföretag och jordbruk, kyrka, kursgården Fridhem, ett Folkets hus och en bygdegård, museum, café, herrgårdsservering, en högskolekurs i ekologiskt byggande, ett stort permakulturprojekt, konserter, kulturevenemang, massor av föreningar, elljusspår, fotbollsplan, skidspår, vävstuga, körer, spelmanslag, bruksmarknad, båttrafik på Grycken om sommaren – och så Folkmusikfesten förstås.

Välkommen hit!