Aktuellt

2023-02-03
Årsmöte med Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund!
Tid: Söndag 26 mars 2023 kl 11
Plats: Stora herrgården
Årsmötesförhandlingar och samtal om framtiden
Varmt välkommen!


2019-06-26
Nu finns alla årets sju allspelslåtar för nedladdning (både noter och ljudfiler) här på hemsidan. Du hittar dem under Allspelslåtar i menyn till vänster


2019-06-25
Nu närmar det sig!
Årets hela program är nu på väg till tryckeriet men finns också att ladda ner här på hemsidan. Se Årets program i menyn till vänster


2019-02-25
Årsmöte med Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund!
Tid: Lördag 23 mars kl 15
Plats: Brukskontoret (vid infarten till herrgårdsområdet) i Stjärnsund.
Årsmötesförhandlingar och samtal om årets folkmusikfest.
Varmt välkommen!


2018-08-22
Folkmusikfesten är en viktig del av den levande landsbygd som Stjärnsundsbygden utgör. Under året har vi bidragit till arbetet med att ta fram en lokalekonomisk analys, LEA, tänkt att användas som utgångspunkt för fortsatt lokal utveckling. Här kan du ta del av resultatet:
Lokalekonomisk analys i Stjärnsund>>>


Ellinor Fritz

Med 15 års yrkeserfarenhet inom det fria musiklivet är Hedemorabördiga Ellinor Fritz en erfaren och engagerad musiker och pedagog som har arbetat med både barn och vuxna.

Ellinor är utbildad violinist vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och har en musiklärarexamen från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 2011 utsågs Ellinor till Riksspelman och har i flera år varit aktuell som spelman på Skansen.

De senaste åren har hon haft sin bas i Stockholm där hon bland annat bedriver en egen utbildningsverksamhet med privatundervisning på fiol. Hon håller även i kurser och studiecirklar samt undervisar och coachar spelmanslag .

Foto: Jani Niilivirta